Ukrainian English German Italian Polish Spanish

Циклова комісія агрономічних дисциплін

На відділенні «Виробництво і переробка продукції рослинництва" працюють досвідчені кваліфіковані викладачі, які творчо підходять до педагогічної діяльності впровадження новітніх технологій, тісно поєднують теоретичну підготовку студентів з науково-дослідною роботою, співпрацюють з спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів, а саме : Чернівецьким національним університетом, Львівським національним аграрним університетом та Подільським державним аграрно-технічним університетом.

Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є формування професійних вмінь та навичок випускників. Формування цих вмінь і навичок забезпечують навчальні дисципліни та практики, що викладаються в цикловій комісії. Такі напрямки роботи, направлені на підготовку фахівців, дають можливість стверджувати, що циклова комісія є «випускаючою».

Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного викладача методичною документацією, яка дає можливість акцентувати увагу та вдосконалювати навчальний процес студентів на вивченні конкретних тем, виконання практичних завдань курсових робіт.

Підготовку фахівців в цикловій комісії здійснюють викладачі, які мають вищу освіту, яка відповідає фаху і назві дисципліни. Викладачі слідкують за змінами технологій в аграрному виробництві і постійно корегують зміст підготовки фахівців, який повинен відповідати запитам сучасного аграрного виробництва. Використовують різноманітні способи контролю якості засвоєних знань і набутих навичок. По можливості вдосконалюють матеріально-технічне забезпечення навчального процесу підготовки фахівців, забезпечення новітніми інформаційними засобами та технологіями навчання. Особливу увагу приділяють викладачі циклової комісії забезпеченню якісної практичної підготовки.

Циклова комісія агрономічних дисциплін нараховує 6 викладачів з них: мають вищу категорію – 4, в тому числі : методистів – 2, магістрів агрономічних наук – 2, першу категорію – 2, другу категорію – 2.

Склад циклової комісії:

 

P5210919
Циклова комісія агрономічнх дисциплін
Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:

 

  • привити володіння сучасними принципами організації і технології с-г виробництва;
  • навчити володіти методами спостереження, дослідження, аналізу та оцінки стану технології виробництва продукції рослинництва, морально-психологічного клімату в колективі;
  • сформувати у студентів здатність застосовувати сучасні методи роботи з в польових і лабораторних умовах;
  • привити знання про основні закони і системи землеробства, поняття та сучасні досягнення генетики,біотехнології і генної інженерії,основні елементи живлення рослин та методи агрохімічної діагностики та ін. ;
  • навчити прогнозувати, планувати й реалізовувати відповідні заходи у професійній діяльності;здатність контролювати якість продукції, робіт, послуг, здатність володіти теоретичними знаннями і практичними навичками при використанні с.г. машин і агрегатів, регулювати їх на задані умови, визначати і застосовувати різні методи боротьби з шкодочинними організмами з урахуванням фітосанітарного стану екологічної ситуації;
  • привити навики і вміння лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу, тракториста-машиніста та виконувати технологічні операції; при вирощуванні с.г культур;
  • проводити закладку польових дослідів на КДП;
  • вдосконалювати методику модульної системи навчання.

В рамках декади відділення: «Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва» проводяться виставки: «Дари осені», «Образу хліба вклонімось», «Щедрість рідної землі».

Виставка "Дари осені"
Відкриття декади агрономічних дисциплін представлено виставкою : «Щедрість рідної землі» - присвяченій Дню сільського господарства Участь у святкуванні з нагоди свята Дня сільського господарства м.Тернопіль

Викладачами циклової комісії проводяться відкриті заняття з навчальних дисциплін, виховних годин, гуртків, конференцій.

Під час проведення державного екзамену на здобуття робітничої професії "лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу"

Викладачі циклової комісії активно використовують новітні інформаційні технології подання інформації під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять. Адже використання наглядних матеріалів дає можливість в стислий строк заняття розкрити проблему, загострити увагу та сформувати теоретичні знання базуючись на зоровому сприйнятті студентів. В основному викладачі циклової комісії використовують мультимедійний супровід занять та зображень за допомогою DVD та телевізора.

3 квітня 2012 року  відбулося відкрите заняття з навчальної дисципліни «Основи тваринництва» на тему: «Технологія виробництва продукції птахівництва» ,яке проводив викладач  Моспан В.Ю.
Відкрите заняття супроводжувалося мультимедійними презентаціями, відеофільмами, використанням схем і таблиць. Змістовна розповідь викладача та активна участь студентів під час бесіди дала позитивний результат у сприйманні та закріпленні нового матеріалу.
Усі присутні більше дізналися про розвиток галузі птахівництва в нашій державі.

6 квітня 2012 року в приміщенні методичного кабінету навчального закладу відбулось планове засідання методичної ради. На обговорення були винесені питання організації самостійної роботи студентів, класифікації та видів поточного і підсумкового контролю знань, умінь і навичок студентів. Доповідачами були голови циклових комісій - Томашевська Л.М., Продан Н.С. та завідувач відділеннями Боднар М.П., які поділилися досвідом своєї роботи щодо застосування поточного і підсумкового контролю знань.
Зацікавило присутніх використання інноваційних технологій навчання, тестового контролю знань студентів.

3 квітня 2012 року на базі ВСП НМЦ аграрної освіти «Навчально-методичний центр» відбувся майстер - клас серед викладачів аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. зі спеціальності
«Виробництво і переробка продукції рослинництва», в якому брали участь представники Борщівського агротехнічного коледжу - Боднар М.П. - завідувач відділення та Клюцович Г.М.- викладач спецдисциплін. Тема виступу: «Сучасні підходи у формуванні професійних умінь і навичок при організації та проведенні навчальних практик».
Особливою професійністю характеризувалися майстер-класи, які провели викладачі аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з наступних тем: «Психолого-педагогічні аспекти формування професійних компетентностей студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», «Інноваційні підходи до організації та методичного забезпечення навчально-пізнавальної діяльності студентів на лабораторних та практичних заняттях».
Зацікавило присутніх використання інноваційних технологій навчання під час проведення лабораторно - практичних занять через створення веб-квестів.
Було внесено пропозиції та поради щодо проведення наступних майстер-класів.
Кожен учасник майстер - класу отримав сертифікат.

 

15 травня 2012 року в приміщенні Борщівського агротехнічного коледжі відбулося обласне методичне  засідання викладачів біології

У засіданні обласного метод об’єднання взяли участь викладачі Чортківського, Заліщиицького,  Бучацького та Зборівського районів.
Засідання розпочалось зустрічу учасників методичного обєднання з адміністрацією
коледжу. Була проведена презентація досвіду роботи циклової комісії агрономічних дисциплін відділення «Виробництво та переробка продукції рослинництва » Борщівського агротехнічного коледжу. Доповідач: Борднар М.П – завідувач відділенням «Виробництво та переробка продукції рослинництва діяльність»  продовжила засідання магістр агрономічних дисциплін, методист викладач вищої категорії Деснега І.К., яка провела відкрите заняття гуртка  з навчальної дисципліни «Біологія » на тему «Лікарські рослини в нашому житті» та була проведена екскурсія на колекційно дослідне поле, де вирощуються понад 100 видів лікарських рослин.

30 червня завершились Державні іспити на відділенні «Виробництво та переробка продукції рослинництва» Головою державної екзаменаційної  комісії було призначено Недільську. У.І. – доцента, кандидата сільськогосподарських наук, випускницю нашого навчального закладу. Студенти успішно склали іспити.

Добірний урожай з Колекційно-дослідного поля Колекційно-дослідне поле навчального закладу сприяє набуттю практичних умінь і навичок студентів з спеціальних дисциплін. Цьогоріч зібрано рекордний урожай овочевих культур: картоплі, столового буряка, капусти, помідор. Сумлінно трудилися студенти відділення «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Засідання навчально-методичної комісії

З 30 вересня по 1 жовтня в Івано-Франківському коледжі Львівського НАУ відбулося засідання навчально-методичної комісії аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальностей напряму 6.090101 «Агрономія» в якому взяла участь голова циклової комісії Деснега І.К., яка доповідала про використання інформаційних технологій в процесі створення електронних засобів навчання (електронних підручників, електронних атласів) для забезпечення підготовки фахівців напряму «Агрономії»

12

Науково-методична конференція присвячена до 60-річчя створення агрономічного відділення

7 жовтня 2015 року у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» відбулась науково-методична конференція «Традиції і сучасність в становленні та розвитку аграрної освіти» присвячена до 60-річчя утворення агрономічного відділення. Учасниками даного дійства були також і викладачі Борщівського агротехнічного коледжу відділення «Виробництво і переробка продукції рослинництва» разом із заввідділом Гільтаєм В.В.

 3

Розширена нарада педагогічних працівників професійно-технічних училищ Тернопільської області.

8 жовтня на базі Борщівського агротехнічного коледжу відбулася розширена нарада педагогічних працівників ПТУ.

Учасники наради брали активну участь в обговоренні актуальних питань, оглянули матеріальну базу і колекційно-дослідні ділянки відділення.

4

Робота на колекційно-дослідному полі.

Викладачі і студенти агрономічного відділення висаджували озимий часник і цибулю на перо на колекційно-дослідних ділянках..

5

6

Засідання робочої групи у НМЦ.

20-21 жовтня в ДУ «НМЦ « Агроосвіта» відбулося засідання робочої групи з доопрацювання тестових завдань із спеціальностей 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства» та 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» для незалежного заміру знань студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, в якому взяла участь викладач, голова циклової комісії Деснега І.К.

«Одягни вишиванку»

В травні місяці в Борщівському агротехнічному коледжі проходив Всеукраїнський флешмоб «Одягни вишиванку», в якому взяли участь студенти і викладачі відділення «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

7

Декада відділення.

26 жовтня розпочалася декада спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва».

На світлинах виставка на тему: «Лише у нас на Україні…»

8910

             Екскурсія в передове господарство.

                 «Корпорація «Колос – ВС»»

Студенти групи ВПР – 21 під час екскурсії в передове господарство району

«Корпорацію «Колос – ВС» ознайомились з новітніми технологіями виробництва сільськогосподарських культур, зокрема сої та ресурсозберігаючою технікою зарубіжних та вітчизняних виробників аграрного сектору.

11

В рамках декади агрономічного відділення було проведено відкрите заняття з навчальної дисципліни «Основи тваринництва і бджільництва» на тему: «Характеристика і класифікація кормів» викладачем В.Ю.Моспаном.

                             Відкрита виховна година

                           «З родини починається життя людини»,

Було розкрито роль сімї і родини у житті кожного з нас, адже у сімї людина навчається любові, добра, вчиться шанувати свій рід, свою землю, берегти пам'ять свого народу. Висвітлено роль матері та батька у формуванні сімї та виховання дітей. Показано національні традиції і звичаї, які передаються з покоління в покоління.

12

 

kam lnay tntu eu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

Погода

Хмарно

12°C

Борщів

Хмарно

Вологість: 93%

Вітер: 6.44 km/h