Ukrainian English German Italian Polish Spanish

Циклова комісія економічних та спеціальних дисциплін

Основною особливістю переломного моменту в перебудові всієї економічної і господарської діяльності є кардинальна переорієнтація  економічного мислення кадрів. Важливу роль в цьому відіграє економічна освіта і виховання підростаючого покоління.
Закон України «Про освіту» зобов'язує педагогічних працівників постійно підвищувати фаховий рівень, педагогічну майстерність, загальну і професійну культуру.
Підвищенню педагогічної майстерності сприяє методична робота. Крім цього, методична робота є найважливішим засобом за допомогою якого навчальний заклад має можливість безперервно підвищувати якість навчання і виховання студентів.
Однією з ланок , що організовує методичну роботу на відділенні «Комерційна діяльність» є циклова комісія економічних та спеціальних дисциплін.


Завантажити буклет

Склад циклової комісії:
Циклова комісія економічних та спеціальних дисциплін
Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін
 • розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та технологічної практик, курсових робіт;
 • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів
 • проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання;
 • контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • керівництво науковою роботою та технічною творчістю студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів.

Основне завдання циклової комісії – удосконалення науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін, вивчення і пропаганда передового досвіду навчально-методичної роботи, розвиток активної самостійної роботи викладачів над підвищенням своєї кваліфікації.

 

Циклова комісія здійснює розробку і втілення вжиття заходів, спрямованих на поліпшення якості денного і заочного навчання, розробку методик викладання навчальних дисциплін, проведення практик, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання,наочних посібників і технічних засобів, розробку і впровадження заходів з творчо-пошукової організації навчального процесу.

Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств і створення на їх основі нових агроформувань ринкового типу, стимулювання державою підприємницької діяльності вимагає значного підвищення рівня підготовки економічних кадрів, здатних на високому професійному рівні розв’язувати фінансово-економічні та організаційно-господарські проблеми в умовах ринку.

Знання з комерції є невичерпними, тому що кожен рік відбуваються нововведення у виробництві товарів, торгівлі, рекламній діяльності, фінансах та управлінні. Комерція охоплює велику кількість спеціальних дисциплін. Здійснення реформи вищої спеціальної освіти націлює викладачів циклової комісії застосовувати нетрадиційні методи навчання, оцінки і контролю знань студентів, раціонально поєднуючи їх з так званими традиційними формами і методами.

 

У викладачів склалася сформована послідовність вивчення навчальної дисципліни: при лекційно-семінарській формі навчання передує читання лекцій з теми, дальше проводиться система практичних занять,заключним етапом є проведення семінару.

Якість підготовки фахівців забезпечує відповідна матеріальна база. На відділенні створено лабораторію фінансового обліку 12 кабінетів спеціальних та професійно-орієнтованих дисциплін, 5 кабінетів соціально-економічних дисциплін.

 

Основне питання сучасної освіти – якісне навчання, відповідність майбутнього фахівця сучасним вимогам виробництва.

Головну увагу необхідно зосередити на практичному навчанні, органічному взаємозв'язку теорії і практики, адже майбутній фахівець – це перш за все практик. Дидактичною метою практичних занять є формування у студентів професійних умінь, практичних навичок, необхідних для вивчення інших навчальних дисциплін та майбутньої професійної діяльності. Базою для практичної підготовки студентів є навчальні кабінети і лабораторії, навчально-дослідне господарство навчального закладу, переробні та торговельні підприємства.

Згідно з навчальним планом спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» здійснюється практична підготовка з фінансового обліку, інформаційних систем і технологій в комерційній діяльності, зі спеціальності, технологічна практика.

З метою удосконалення практичного навчання, підняття престижу професії, профорієнтаційної роботи вже стало традицією проведення днів відділення «Комерційна діяльність» на базі циклової комісії економічних та спеціальних дисциплін.
Студенти спільно з викладачами приймають активну участь у підготовці всіх заходів для презентації спеціальності. У програмі заходів : День відкритих дверей, науково-практичні конференції, зустрічі з випускниками, успішними підприємцями, працівниками фінансово-контролюючих органів, відкриті заняття, олімпіади з навчальних дисциплін, конкурси, виховні заходи.
Відкрита виховна година
Не звільняється память,
Відлунює знову роками.
Я зітхну. Запалю обгорілу свічу…

20 листопада 2012 року  на базі групи К-21 (куратор Кондратюк Н.Ю.) проведена виховна година присвячена вшануванню памяті жертв голодомору.
Щемними до болю, зворушливими були виступи студентів та куратора.

Відбірковий тур КВК
27 листопада 2012 року відбувся відбірковий тур КВК між командами відділень коледжу. Команда комерційного відділення «Каприз» своїми влучними жартами успішно пройшла у фінал. Фінальна гра КВК відбудеться у квітні 2013 року.
Економічний турнір у Подільському Державному аграрному університеті
Третій рік поспіль в Подільському державному аграрно-технічному університеті на базі навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів проведено економічний турнір серед коледжів та технікумів західного регіону України.

27 березня 2013 року було проведено черговий економічний турнір серед коледжів та технікумів західного регіону України. Від нашого коледжу в економічному турнірі приняли участь студенти Комерційного відділення груп К-31 Будняк Діана, Сарап Надія, Дерешівська Оксана і студенти групи К-21 Михайлінчин Інна і Іліх Марія Наша команда досить вдало виступила на турнірі і нагороджена грамотою.

20 березня 2013 року у групі К-31 викладачем Оксаною Валентинівною Демчук проведено відкрите заняття з навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» на тему «Технологія заснування власної справи». Тема заняття є актуальної, бо для багатьох громадян України підприємство стає основним видом трудової діяльності. Тому , засвоїв основні питання теми, майбутнім фахівцям у подальшому житті буде простіше приймати різні рішення
Лідери АПК XXI століття
15-18 травня 2013 року на базі Полтавської державної академії відбувся XV Зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання “Лідери АПК ХХІ століття” серед студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України.

В складі делегації від Борщівського агротехнічного коледжу була студентка комерційного відділення групи К - 11 Ониськів Інна Програма зльоту передбачала проведення засідання об’єднаних студентських рад самоврядування навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, проведення круглих столів з обговорення важливих проблем сучасної аграрної науки. Наша студентка виступила з доповіддю та взяла активну участь у обговоренні, за що була нагороджена грамотою

Виробнича практика
Студенти відділення «Комерційна діяльність» проходили виробничу практику на переробних та сільськогосподарських підприємствах району, де закріпили теоретичні знання та набули практичних навиків. Віримо в те, що наші випускники займуть гідне місце у нашому суспільстві і попри всілякі негаразди та труднощі будуть висококваліфікованими спеціалістами.
Захитст звітів із виробничої практики
15 травня проходив захист звітів з виробничої практики студентами груп К-31, К-32 спеціальності «Комерційна діяльність», Високий рівень знань та умінь продемонстрували майбутні спеціалісти. Вітаємо з успішним захистом.
Завершились державні випускні іспити
26 червня на відділенні завершилися державні випускні іспити на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» «Агент комерційний». Цьогоріч відділеня «Комерційна діяльність» випустило 46 фахівці. Екзаменаційна комісія відділення працювала впродовж чотирьох днів, очолював її Володимир Касьянович Рудик, кандидат економічних наук, директор інституту бізнесу і фінансів, доцент кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету. До складу комісії також входять: директор БАТК Козій Я.В., заступник директора з навчальної роботи Данильчук Р.І., та викладачи комерційного відділення Калинчук Л.І., Дерешівська Г.М., Кондратюк Н.Ю. Державні випускні іспити проходили у вимогливій, проте дружній та благоприємній атмосфері. Студенти успішно впоралися із завданням, і всі склали іспити, показавши гарну якісну успішність, добрі та відмінні знання з практичної та теоретичної підготовки.
Вітаємо з успішною здачею державних іспитів!
Вручення дипломів
27 червня в Борщівському агротехнічному коледжі відбулося Свято вручення дипломів.
Після напружених державних іспитів, диплом своєї професійної зрілості отримали 46 випускників відділення « Комерційна діяльність ». З них 10 випускників отримали червоні дипломи.
Спочатку були урочистості біля центрального корпусу, де з привітальним словом до випускників звернувся директор коледжу. Заступник директора з навчальної роботи Сарап Г.С. та почесні гості свята - представники Борщівської районної державної адміністрації та священики.
Урочисте вручення дипломів відбулося в Палаці студентів. Випускники отримали свої дипломи з рук директора коледжу в урочистій атмосфері під оплески колег, рідних та викладачів. Щирою була подяка адміністрації та викладачам від батьків випускників, а також і від самих випускників. Хвилюючими та щирими були слова вітання та настанови для випускників кураторами випускних груп, які окрім своїх знань, досвіду, мудрості, віддали і частину своєї душі. На згадку про свято студенти разом із своїми наставниками та викладачами провели фотосесію.
Зустріч випускників
У житті студента існує два найщасливіших моменти: перший — коли він дізнається, що зарахований до коледжу, другий — коли одержує диплом. Проте, між цими двома значними подіями лежать роки змістовного і щасливого життя. Не даремно всі говорять, що найкращі роки цестудентські під час, яких ти знаходиш друзів, кохання, освіту, згадку про студентство. Так, 29 червня через п’ять років закінчення коледжу відбулася зустріч випускників комерційного відділення куратора групи Дерешівської Г.М.
Регіональний конкурс "Студент року"
14 травня 2013 року на базі Бучацького коледжу Подільського ДАТУ відбувся регіональний конкурс «Кращий студент року», в якому прийняли участь представники 9 навчальних закладів Західного регіону України.
В конкурсі прийняла участь студенткадругого курсу відділення «Комерційна діяльність» Мар’яна Стецько. Вітаємо із зайнятим другим місцем в регіональному конкурсі «Кращий студент року».

Групи І-ІІІ курсів комерційного відділення прийняли активну участь у конкурсі
Один раз в рік, в найпрекраснішу пору року, коли шелестить падолистом осінь, а над землею поломеніють різнобарвні квіти, ми відзначаємо День працівників освіти – свято, яке звільняє від буденності й допомагає осягнути найголовніше у житті. Ми складаємо величальні слова подяки людям нелегкої, але найсвятішої на Землі професії. У цей день велика студентська родина коледжу вітала своїх освітян. Святковий настрій панував у навчальному закладі з самого ранку. Йому сприяли і прикрашене кульковою гірляндою фойє, і усміхнені обличчя студентів, які вітали біля входу викладачів і дарували їм квіти. О 12 годині розпочалася виставка квіткових композицій до дня вчителя.
Відкриття Новорічної ялинки Напередодні Нового року в коледжі відбулося відкриття Новорічної ялинки Викладачів і студентів вітали з наступаючим Новим 2014 роком Дід Мороз і Снігуронька. Своїм співом зачарували присутніх учасники художньої самодіяльності серед яких були і студенти комерційного відділення
Відбірковий тур КВК 13 лютого 2014 року відбувся відбірковий тур КВК між командами відділень коледжу. Команда комерційного відділення «Каприз» неодноразово виходить у фінал. Ось і зараз зі своїми влучними жартами успішно пройшла у фінал, який відбудеться у квітні 2014 року.

 

kam lnay tntu eu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

 • map: мапа
 • Tel: 03541 2-15-13, 03541 2-15-52
 • E-mail: 1
 • Post: 48702

Погода

Переважно хмарно

-3°C

Борщів

Переважно хмарно

Вологість: 96%

Вітер: 6.44 km/h