Ukrainian English German Italian Polish Spanish

Відділення "Електричної інженерії та комерційної діяльності"

    
Завідувач відділення
 
Крисак
Ігор Михайлович


спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист.
Відмінник освіти України.
тел. роб. 2-27-97

 
Здійснюємо навчання:
Напрямок підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі"
Галузь знань: 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва"
Галузь знань: 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 5.10010102 – «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі"
Спеціальність: 141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація: Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Кваліфікація: 3115 Технік-електрик сільськогосподарського виробництва
Галузь роботи: сільське господарство, мисливство та лісове господарство

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005 і може займати первинні посади

 

Код Кваліфікаційна
група
Код
ОКПДТР
Посада
3113 Технічні фахівці-
електрики
25404
25407
25410
25441
1.Технік-електрик
2.Електрик дільниці
3.Електрик цеху
4.Електродиспетчер
5.Електромеханік
6.Електромеханік дільниці

 

До відділення «Енергетика аграрного виробництва» відноситься циклова комісія електротехнічних дисциплін.

Структурно-логічна схема спеціальності

«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі"

Здійснюємо навчання:
Напрямок підготовки 6.030507 "Маркетинг"
Галузь знань: 0305 "Економіка та підприємництво"
Спеціальність: 5.03050702 "Комерційна діяльність"
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Кваліфікація: агент комерційних послуг
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 003:2005:

 

Назви професійних груп робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.03050702 "Комерційна діяльність"

Код
ДКП
Назва професійної групи
3415 Технічні та торговельні посередники
3419 Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
3429 Агенти з комерційних послуг таторговельні брокери
3433 Бухгалтери та касири-експерти
3434 Помічники керівників
3434-3
3449 Інші державні інспектори
  Агент комерційних послуг

 
і може займати первинні посади

Професійні назви, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 5.03050702 "Комерційна діяльність"

Код
ЗКППТР
Професійна назва роботи (посада)
20004
-
-
24414
-
Агент комерційний
Агент торговельний
Комівояжер
Представник торговельний
Торговець комерційний
22704
22707
-
-
25068
Інспектор-товарознавець
Інспектор торговельний
Організатор з постачання
Організатор із збуту
Товарознавець
- Торговельний брокер
-
-
24501
Агент рекламний
Представник з реклами
Ревізор комерційний
20281 Бухгалтер
- Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
22532 Інспектор державний з якості товарів та торгівлі

 

 

CПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,
ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ:

 • Комерційна діяльність;
 • Комерційне товарознавство;
 • Фінансовий облік;
 • Бухгалтерський облік
 • Комунікаційна діяльність;
 • Інфраструктура товарного ринку;
 • Ціноутворення
 • Ринкові дослідження;
 • Підприємницька діяльність;
 • Економіка підприємств
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності.

ПРАКТИКИ,
ЩО ПРОХОДЯТЬ  СТУДЕНТИ

1.НАВЧАЛЬНІ:

 •  Інформатика і комп’ютерна техніка
 •  Бухгалтерський облік
 •  Фінансовий облік
 •  Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 •  Комерційна діяльність

2.ТЕХНОЛОГІЧНА.

Молодший спеціаліст в сфері комерційної діяльності повинен вміти:

 • комплексно і систематично аналізувати комерційну діяльність та систему матеріально -технічного забезпечення;
 • організувати роботу по збуту і продажу продукції;
 • передбачати і визначати ступінь ризику, вивчати оперативну маркетингову ситуацію;
 • забезпечувати проведення маркетингової політики підприємства;
 • забезпечувати підприємство необхідними матеріальними ресурсами згідно з замовленням і укладанням договорів;
 • виконувати планово-облікові роботи з використанням комп’ютера;
 • оформляти інвентаризаційні, контрольно-ревізійні документи, матеріали по застосуванню економічних санкцій і стимулів;
 • виявляти внутрігосподарські резерви і здійснювати режим економії, виявляти резерви збільшення прибутків;
 • проводити підбір і оцінку кадрів, організувати робочі місця в сфері підприємницького маркетингу; дотримуватись етичних норм в ділових стосунках;
 • забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та екологічного захисту навко-лишнього середовища.

Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах :

 • – Подільському державному аграрно-технічному університеті
 • – Тернопільському національному економічному університеті
 • – Тернопільському національному технічному університеті
 • – Чернівецькому національному університеті ім. Федьковича
 • – Львівському національному аграрному університеті
 • – Львівська комерційна академія

та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів за напрямом „Економіка і підприємництво”.

 

 

kam lnay tntu eu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

 • map: мапа
 • Tel: 03541 2-15-13, 03541 2-15-52
 • E-mail: 1
 • Post: 48702

Погода

Переважно хмарно

-3°C

Борщів

Переважно хмарно

Вологість: 96%

Вітер: 6.44 km/h