Ukrainian English German Italian Polish Spanish

Відділення "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"

     

Завідувач відділення
 

Гільтай Володимир Васильович

Спеціаліст вищої категорії
викладач-методист

тел.моб. (096)6771598
  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Здійснюємо навчання:
Шифр і найменування галузі:
Спеціальність:
Спеціалізація:

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Кваліфікація:
19 "Архітектура та будівництво "
192 "Будівництво та цивільна інженерія" 
5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"
молодший спеціаліст
3117 технік з експлуатації устаткування газових об’єктів

Професійні компетенції техніка з експлуатації устаткування газових об’єктів:

- базові уявлення про добування , зберігання та транспортування паливних газів до споживачів, розуміння значення газового господарства в системі народного господарства країни;

- знання природи походження, фізичних, хімічних, термодинамічних, теплових властивостей та горіння газів, переваг та недоліків газового палива;

- здатність описувати, ідентифікувати, класифікувати, системи газопостачання;

- сучасні уявлення про принцип структурної, функціональної та технологічної організації будівельно-монтажних та експлуатаційних підприємств газового господарства;

- знання норм і правил щодо проектування, будівництва, обслуговування і ремонту систем газопостачання;

- базові уявлення про технологію будівельно-монтажних і ремонтних робіт в газовому господарстві;

- базові уявлення про організацію безперебійного газопостачання та безаварійної експлуатації систем газопостачання; володіти методами виконання робіт з їх експлуатації;

 - здатність застосовувати сучасні енергозберігаючі технології в газовому господарстві, навички роботи із сучасними приладами і обладнанням;

- здатність застосовувати сучасне газове енергоощадне устаткування, розуміння ролі газового палива в енергозабезпеченні населення і виробничої сфери діяльності суспільства;

- базові уявлення про основи загальної екології, заходи щодо ощадливого природокористування та охорони навколишнього середовища;

- базові уявлення про основи біології людини, пропедевтики та охорони здоров’я;

- сучасні уявлення про принципи моніторингу, оцінки технічного стану об’єктів господарювання та експлуатації і їх впливу на природнє середовище і охорону живої природи;

- здатність планувати й реалізовувати заходи з обслуговуванням і ремонтом діючих систем газопостачання;

- знання правових основ, трудового законодавства України, організаційних та технологічних вимог, законодавства України в галузі охорони природи і природокористування, Комплексної державної програми енергозбереження до 2010 року;

- здатність планувати й організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці;

- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи у команді (колективі);

- уміння вести дискусію та надати консультацію щодо обслуговування діючих систем газопостачання.

Спеціалізовано-професійні компетенції техніка з експлуатації устаткування газових об’єктів:

- здатність використовувати професійно профільовані знання у галузі математики (математичної статистики), для статистичної обробки експерементальних даних і математичного моделювання технічних явищ і технологічних процесів у газовому господарстві;

- здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання технологічних методів на виробництві газового господарства;

- здатність використовувати профеісйно-профільовані знання і практичні навички в галузі теплотехніки, термодинаміки, електротехніки і електроніки, для дослідження технічних явищ і технологічних процесів в газовому господарстві;

- здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з інженерної графіки при проектуванні систем газопостачання;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі загальної і органічної хімії, для дослідження явищ і процесів при роботі систем газопостачання;

- здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі теорії і практики технологічних досліджень для освоєння передових методів обслуговування і ремонту устаткування систем газопостачань;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання конструкційні матеріали, явища і процеси старіння металів та матеріалів при будівництві та експлуатації систем газопостачання;

здатність використовувати знання і уміння в галузі загальної та прикладної механіки при будівництві та експлуатації систем газопостачання;

- здатність використовувати професійні профільовані знання, уміння і навички в галузі фундаментальних розділів технічної механіки для дослідження технічних явищ і процесів;

- здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі транспортних технологій для теоретичного освоєння загальнопрофесійних дисциплін і рішення практичних завдань;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики і практичного використання комп’ютерних технологій при проектуванні систем газопостачання;

- здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, здатність використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань в галузі газового господарства.

 

kam lnay tntu eu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

  • map: мапа
  • Tel: 03541 2-15-13, 03541 2-15-52
  • E-mail: 1
  • Post: 48702

Погода

Переважно хмарно

-3°C

Борщів

Переважно хмарно

Вологість: 96%

Вітер: 6.44 km/h