Ukrainian English German Italian Polish Spanish

Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"молодший спеціаліст

                          

Завідувач відділення

 

Гільтай

Володимир

Васильович  

Спеціаліст вищої категорії
викладач-методист
тел.моб. (096)6771598
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                    

 Професійні компетенції техніка з експлуатації устаткування газових об’єктів:

- базові уявлення про добування , зберігання та транспортування паливних газів до споживачів, розуміння значення газового господарства в системі народного господарства країни;

- знання природи походження, фізичних, хімічних, термодинамічних, теплових властивостей та горіння газів, переваг та недоліків газового палива;

- здатність описувати, ідентифікувати, класифікувати, системи газопостачання;

- сучасні уявлення про принцип структурної, функціональної та технологічної організації будівельно-монтажних та експлуатаційних підприємств газового господарства;

- знання норм і правил щодо проектування, будівництва, обслуговування і ремонту систем газопостачання;

- базові уявлення про технологію будівельно-монтажних і ремонтних робіт в газовому господарстві;

- базові уявлення про організацію безперебійного газопостачання та безаварійної експлуатації систем газопостачання; володіти методами виконання робіт з їх експлуатації;

 - здатність застосовувати сучасні енергозберігаючі технології в газовому господарстві, навички роботи із сучасними приладами і обладнанням;

- здатність застосовувати сучасне газове енергоощадне устаткування, розуміння ролі газового палива в енергозабезпеченні населення і виробничої сфери діяльності суспільства;

- базові уявлення про основи загальної екології, заходи щодо ощадливого природокористування та охорони навколишнього середовища;

- базові уявлення про основи біології людини, пропедевтики та охорони здоров’я;

- сучасні уявлення про принципи моніторингу, оцінки технічного стану об’єктів господарювання та експлуатації і їх впливу на природнє середовище і охорону живої природи;

- здатність планувати й реалізовувати заходи з обслуговуванням і ремонтом діючих систем газопостачання;

- знання правових основ, трудового законодавства України, організаційних та технологічних вимог, законодавства України в галузі охорони природи і природокористування, Комплексної державної програми енергозбереження до 2010 року;

- здатність планувати й організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці;

- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи у команді (колективі);

- уміння вести дискусію та надати консультацію щодо обслуговування діючих систем газопостачання.

Спеціалізовано-професійні компетенції техніка з експлуатації устаткування газових об’єктів:

- здатність використовувати професійно профільовані знання у галузі математики (математичної статистики), для статистичної обробки експерементальних даних і математичного моделювання технічних явищ і технологічних процесів у газовому господарстві;

- здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання технологічних методів на виробництві газового господарства;

- здатність використовувати профеісйно-профільовані знання і практичні навички в галузі теплотехніки, термодинаміки, електротехніки і електроніки, для дослідження технічних явищ і технологічних процесів в газовому господарстві;

- здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з інженерної графіки при проектуванні систем газопостачання;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі загальної і органічної хімії, для дослідження явищ і процесів при роботі систем газопостачання;

- здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі теорії і практики технологічних досліджень для освоєння передових методів обслуговування і ремонту устаткування систем газопостачань;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання конструкційні матеріали, явища і процеси старіння металів та матеріалів при будівництві та експлуатації систем газопостачання;

здатність використовувати знання і уміння в галузі загальної та прикладної механіки при будівництві та експлуатації систем газопостачання;

- здатність використовувати професійні профільовані знання, уміння і навички в галузі фундаментальних розділів технічної механіки для дослідження технічних явищ і процесів;

- здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі транспортних технологій для теоретичного освоєння загальнопрофесійних дисциплін і рішення практичних завдань;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики і практичного використання комп’ютерних технологій при проектуванні систем газопостачання;

- здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, здатність використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань в галузі газового господарства.

Перейти до циклової комісія газових дисциплін

 

kam lnay tntu eu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

  • map: мапа
  • Tel: 03541 2-15-13, 03541 2-15-52
  • E-mail: 1
  • Post: 48702

Погода

Хмарно

9°C

Борщів

Хмарно

Вологість: 92%

Вітер: 14.48 km/h