Ukrainian English German Italian Polish Spanish

Маркетинг

Здійснюємо навчання:  Назви професійних груп робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 075 Маркетинг спеціалізація "Комерційна діяльність" Код ДКП Назва професійної групи 3415 Технічні та торговельні посередники 3419 Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 3429 Агенти з комерційних послуг таторговельні брокери 3433 Бухгалтери та касири-експерти 3434 Помічники керівників 3434-3 3449 Інші державні інспектори   Агент комерційних послуг   і може займати первинні посади Професійні назви, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 075 Маркетинг спеціалізація "Комерційна діяльність" Код ЗКППТР Професійна назва роботи (посада) 20004 - - 24414 - Агент комерційний Агент торговельний Комівояжер Представник торговельний Торговець комерційний 22704 22707 - - 25068 Інспектор-товарознавець Інспектор торговельний Організатор з постачання Організатор із збуту Товарознавець - Торговельний брокер - - 24501 Агент рекламний Представник з реклами Ревізор комерційний 20281 Бухгалтер - Помічник керівника малого підприємства без апарату управління 22532 Інспектор державний з якості товарів та торгівлі     CПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ: Комерційна діяльність; Комерційне товарознавство; Фінансовий облік; Бухгалтерський облік Комунікаційна діяльність; Інфраструктура товарного ринку; Маркетингова цінова політика Основи ринкових досліджень; Підприємницька діяльність; Зовнішньо-економічна діяльність Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності. ПРАКТИКИ, ЩО ПРОХОДЯТЬ  СТУДЕНТИ 1.НАВЧАЛЬНІ:  Комерційне товарознавство  Фінансовий облік  Навчальна практика на ПК  Навчальна практика по спеціальності  2.ВИРОБНИЧА.   Молодший спеціаліст в сфері комерційної діяльності повинен вміти: комплексно і систематично аналізувати комерційну діяльність та систему матеріально -технічного забезпечення; організувати роботу по збуту і продажу продукції; передбачати і визначати ступінь ризику, вивчати оперативну маркетингову ситуацію; забезпечувати проведення маркетингової політики підприємства; забезпечувати підприємство необхідними матеріальними ресурсами згідно з замовленням і укладанням договорів; виконувати планово-облікові роботи з використанням комп’ютера; оформляти інвентаризаційні, контрольно-ревізійні документи, матеріали по застосуванню економічних санкцій і стимулів; виявляти внутрігосподарські резерви і здійснювати режим економії, виявляти резерви збільшення прибутків; проводити підбір і оцінку кадрів, організувати робочі місця в сфері підприємницького маркетингу; дотримуватись етичних норм в ділових стосунках; забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та екологічного захисту навко-лишнього середовища. Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах : – Подільському державному аграрно-технічному університеті – Тернопільському національному економічному університеті – Тернопільському національному технічному університеті – Чернівецькому національному університеті ім. Федьковича – Львівському національному аграрному університеті – Львівська комерційна академія та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів в галузі знань 07 „Управління та адміністрування”. Випускаюча циклова комісія  

 

kam lnay tntu eu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

  • map: мапа
  • Tel: 03541 2-15-13, 03541 2-15-52
  • E-mail: 1
  • Post: 48702

Погода

Хмарно

-1°C

Борщів

Хмарно

Вологість: 96%

Вітер: 24.14 km/h