Print this page

Бухгалтерія Борщівського агротехнічного коледжу

byh2 Керівництво бухгалтерією
Борщівського агротехнічного коледжу здійснює головний бухгалтер


Бугера Любомира Петрівна

телефон/факс (03541) 2-25-97
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

У службі працюють сім чоловік. Бухгалтерія оснащена сімома комп'ютерами, ксероксом, факсом, є вільний доступ до Інтернету.

Основними завданнями бухгалтерського обліку
в Борщівському коледжі є:
  • збирання, обробка та відображення первинних даних про стан господарської діяльності установ;
  • систематизація, групування та зведення даних для одержання підсумкової інформації про фінансово-господарські операції бюджетної установи;
  • формування інформаційної бази для планування, стимулювання, організації, регулювання, аналізу і контролю за фінансово-господарською діяльністю установи; забезпечення достовірною і своєчасною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації про господарські процеси і явища, що здійснювалися установою, та про наявність і стан майна установи та його джерел;
  • забезпечення систематичного контролю за ходом виконання кошторисів доходів та видатків бюджетних установ, станом розрахунків з організаціями, установами, підприємствами, працівниками, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їхнім збереженням; своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності бюджетних установ і виявлення внутрішньогосподарських резервів для їхньої мобілізації та ефективного використання;
  • контроль дотримання фінансової дисципліни.

byh1

Помісчний план використання бюджетних коштів 2020р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020р.

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування 2020р.

План асигнувань загального фонду бюджету 2020р.

Кошторис 2020р.

Штатний розпис

План використання бюджетних коштів 2020р.


Доплата до МЗП

Постанова про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. №1298

Про підвищення розмірів посадових окладів працівників із 1 січня 2018 року