Роздрукувати цю сторінку

Бухгалтерія Борщівського агротехнічного коледжу

byh2 Керівництво бухгалтерією
Борщівського агротехнічного коледжу здійснює головний бухгалтер


Бугера Любомира Петрівна

телефон/факс (03541) 2-25-97
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

У службі працюють сім чоловік. Бухгалтерія оснащена сімома комп'ютерами, ксероксом, факсом, є вільний доступ до Інтернету.

Основними завданнями бухгалтерського обліку
в Борщівському коледжі є:
  • збирання, обробка та відображення первинних даних про стан господарської діяльності установ;
  • систематизація, групування та зведення даних для одержання підсумкової інформації про фінансово-господарські операції бюджетної установи;
  • формування інформаційної бази для планування, стимулювання, організації, регулювання, аналізу і контролю за фінансово-господарською діяльністю установи; забезпечення достовірною і своєчасною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації про господарські процеси і явища, що здійснювалися установою, та про наявність і стан майна установи та його джерел;
  • забезпечення систематичного контролю за ходом виконання кошторисів доходів та видатків бюджетних установ, станом розрахунків з організаціями, установами, підприємствами, працівниками, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їхнім збереженням; своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності бюджетних установ і виявлення внутрішньогосподарських резервів для їхньої мобілізації та ефективного використання;
  • контроль дотримання фінансової дисципліни.

byh1

Помісчний план використання бюджетних коштів 2019р.

Штатний розпис

План використання бюджетних коштів 2019р.

Кошторис 2019р.

Доплата до МЗП

Постанова про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. №1298

Таблиця оплати праці

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування 2019р.

План асигнувань загального фонду бюджету 2019р.

Про підвищення розмірів посадових окладів працівників із 1 січня 2018 року

Таблиця посадових окладів