ukendeitples

ЦК (24)

ЦК

 grus

 

Грис Віктор Петрович

 • голова циклової комісії, завідувач  лабораторією «Сільськогосподарські машини», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

     Blozva

 

Блозва Ігор Йосипович

 • заcтупник директора з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук,
  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

 DSC 0027

 

Парнета Ярослав Володимирович

 • завідувач навчально-виробничими практиками, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 IMG 5068  

Поплета Олег Володимирович

 • завідувач регіональним навчально-практичним центром, спеціаліст вищої категорії

 naturka4

 

 

Натуркач Роман Ярославович

 • завідувач лабораторією «Експлуатація машин і обладнання», спеціаліст вищої категорії

 P2080388

   

Конрад Людмила Антонівна

 • завідувач кабінетом «Основи агрономії», викладач вищої категорії
Кадиєький Роман

         

   

Кадиєцький Роман Васильович

 • завідувач лабораторією «Машини і обладнання для тваринництва», спеціаліст
 150413 5  

Щербаков Володимир Юрійович

 • лаборант

Склад циклової комісії гуманітарних дисциплін

Чепесюк Люба Іванівна – викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії; ;

Белюх Наталя Володимирівна – викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Бачинська Світлана Василівна – викладач-словесник, спеціаліст вищої категорії;

Блозва Ольга Андріївна – викладач зарубіжної літератури та культурології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова обласного методичного об’єднання викладачів зарубіжної літератури;

Гоч Ірина Ігорівна – викладач німецької мови, спеціаліст І категорії;

Константинович Надія Василівна – викладач англійської мови, спеціаліст першої категорії;

Парнета Світлана Павлівна – викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії;

Шеремета Ольга Володимирівна – викладач іноземних мов, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Шкарпінська Люба Романівна – викладач-словесник, спеціаліст ІІ категорії;

 zhara

Жара Алла Богданівна

 • голова циклової комісії, завідувач кабінету "Статистики та інфраструктури товарного ринку"
 • закінчила Тернопільську академію народного господарства 2001р., Київський національний аграрний університет 2003р.
 • педагогічний стаж 19 років;
 • викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
 • дисципліни, які викладає: "Статистика", "Податкова система", "Маркетингова цінова політика", "Комунікаційна діяльність"

Калинчук Лідія Ізидорівна

 • завідувач кабінету "Економіки"
 • закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут 1980р, Київський національний аграрний університет 1986р.
 • педагогічний стаж 38р.
 • викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
 • нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;
 • дисципліни, які викладає: "Економіка підприємства", "Інфраструктура товарного ринку"

Демчук Оксана Валентинівна

 • завідувач лабораторії "Товарознавства та комерційної діяльності"
 • закінчила Московський інститут інженерів сільськогосподарського виробництва 1992р..                           
 • педагогічний стаж 23 роки
 • викладач, спеціаліст вищої категорії;
 • дисципліни, які викладає:"Підприємницька діяльність", "Основи зовнішньо-економічної діяльності", "Комерційне товарознавство"

Олійник Ольга Іванівна

 • завідувач кабінету "Бухгалтерського та фінансового обліку"
 • закінчила Львівський сільськогосподарський інститут 1989р, Київський національний аграрний університет 2000р;
 • педагогічний стаж 28 років
 • викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
 • дисципліни, які викладає:"Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік", "Фінанси підприємств"

Федус Діана Григорівна

 • старший інспектор з кадрів;
 • закінчила Тернопільський державний економічний університет 2007р.;                                                   
 • педагогічний стаж 11 років
 • спеціаліст першої категорії;
 • дисципліни, які викладає:"Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу"
Симанців

Симанців Тетяна Михайлівна

 • лаборант;
 • закінчила Буковинський державно-фінансовий економічний університет в 2016р.;                                                   

Циклова комісія економічних дисциплін

Основною особливістю переломного моменту в перебудові всієї економічної і господарської діяльності є кардинальна переорієнтація  економічного мислення кадрів. Важливу роль в цьому відіграє економічна освіта і виховання підростаючого покоління.
Закон України «Про освіту» зобов'язує педагогічних працівників постійно підвищувати фаховий рівень, педагогічну майстерність, загальну і професійну культуру.
Підвищенню педагогічної майстерності сприяє методична робота. Крім цього, методична робота є найважливішим засобом за допомогою якого навчальний заклад має можливість безперервно підвищувати якість навчання і виховання студентів.
Однією з ланок , що організовує методичну роботу на відділенні «Комерційна діяльність» є циклова комісія економічних дисциплін.

 
Склад циклової комісії:      

Циклова комісія економічних дисциплін     

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін
 • розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та технологічної практик, курсових робіт;
 • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів
 • проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання;
 • контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • керівництво науковою роботою та технічною творчістю студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів.

Основне завдання циклової комісії – удосконалення науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін, вивчення і пропаганда передового досвіду навчально-методичної роботи, розвиток активної самостійної роботи викладачів над підвищенням своєї кваліфікації.

DSCN381666
Циклова комісія здійснює розробку і втілення вжиття заходів, спрямованих на поліпшення якості денного і заочного навчання, розробку методик викладання навчальних дисциплін,DSCN4295555 проведення практик, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання,наочних посібників і технічних засобів, розробку і впровадження заходів з творчо-пошукової організації навчального процесу.

Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств і створення на їх основі нових агроформувань ринкового типу, стимулювання державою підприємницької діяльності вимагає значного підвищення рівня підготовки економічних кадрів, здатних на високому професійному рівні розв’язувати фінансово-економічні та організаційно-господарські проблеми в умовах ринку.

Знання з комерції є невичерпними, тому що кожен рік відбуваються нововведення у виробництві товарів, торгівлі, рекламній діяльності, фінансах та управлінні. Комерція охоплює велику кількість спеціальних дисциплін. Здійснення реформи вищої спеціальної освіти націлює викладачів циклової комісії застосовувати нетрадиційні методи навчання, оцінки і контролю знань студентів, раціонально поєднуючи їх з так званими традиційними формами і методами.

 

100 9204444 DSCN1223333 DSCN125555

У викладачів склалася сформована послідовність вивчення навчальної дисципліни: при лекційно-семінарській формі навчання передує читання лекцій з теми, дальше проводиться система практичних занять,заключним етапом є проведення семінару.

Якість підготовки фахівців забезпечує відповідна матеріальна база. На відділенні створено лабораторію фінансового обліку 12 кабінетів спеціальних та професійно-орієнтованих дисциплін, 6 кабінетів соціально-економічних дисциплін.

 

 
DSCN541999
Основне питання сучасної освіти – якісне навчання, відповідність майбутнього фахівця сучасним вимогам виробництва.

Головну увагу необхідно зосередити на практичному навчанні, органічному взаємозв'язку теорії і практики, адже майбутній фахівець – це перш за все практик. Дидактичною метою практичних занять є

20160211 17031000

формування у студентів професійних умінь, практичних навичок, необхідних для вивчення інших навчальних дисциплін та майбутньої професійної діяльності. Базою для практичної підготовки студентів є навчальні кабінети і лабораторії, навчально-дослідне господарство навчального закладу, переробні та торговельні підприємства.

Згідно з навчальним планом спеціальності 075 «Маркетинг» здійснюється практична підготовка з фінансового обліку, інформаційних систем і технологій в комерційній діяльності, зі спеціальності, технологічна практика.

DSCN535777xMhoQfQCHr8 
DSCN382111 DSCN388181 DSCN417878 DSCN813939
DSCN417979 DSCN420404 DSCN437007 pod

З метою удосконалення практичного навчання, підняття престижу професії, профорієнтаційної роботи вже стало традицією проведення днів відділення «Комерційна діяльність» на базі циклової комісії економічних дисциплін.

 

Студенти спільно з викладачами приймають активну участь у підготовці всіх заходів для презентації спеціальності. У програмі заходів : День відкритих дверей, науково-практичні конференції, зустрічі з випускниками, успішними підприємцями, працівниками фінансово-контролюючих органів, відкриті заняття, олімпіади з навчальних дисциплін, конкурси, виховні заходи.
Методичне об'єднання кураторів академічних груп об’єднує в своєму складі кураторів всіх академічних груп навчального закладу.

Завдання методичного об'єднання:

Удосконалення науково–методичного рівня організації виховної роботи в навчальному закладі, вивчення і узагальнення кращого досвіду комплексного підходу до організації виховного процесу в академічних групах, запровадження досягнень світової педагогічної науки, традицій національної педагогіки та психології.

Основний зміст роботи методичного об’єднання

 • Удосконалення методичного забезпечення роботи кураторів;
 • забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в академічних групах на основі аналізу і оцінки рівня
 • проведення виховних заходів і рівня вихованості студентів;
 • систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів та удосконалення методичного і наукового рівня виховної роботи.

Склад методичного об'єднання кураторів академічних груп

 

  

Список академічних груп, кураторів, кураторів-дублерів

 

 

 

До участі в роботі методичних об’єднань за необхідністю залучаються: керівник фізвиховання, завідуючий методичним кабінетом, керівники гуртків та клубів за інтересами, керівник художньою самодіяльністю, голова ради студентського самоврядування, психолог, завідуючий бібліотекою.


Сірман Іван Михайлович

 • голова циклової комісії, викладач спецдисциплін;
 • в 1971 році закінчив Борщівський технікум механізації та електрифікації сільського господарства, присвоєна кваліфікація технік електромеханік. В 1983 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут, факультет механізація сільського господарства, присвоєно кваліфікацію інженер механік. В 1985 році закінчив педагогічний факультет української ордена трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії, присвоєно кваліфікацію – звання викладач сільськогосподарських технікумів по технічних дисциплінах. В 1998 році закінчив Подільську державну агротехнічну академію, присвоєно кваліфікацію магістр технічних наук;
 • спеціаліст вищої категорії.

Іліх Віктор Петрович

 • старший майстер індивідуального навчання по підготовці трактористів-машиністів с.г. виробництва;
 • закінчив технікум механізації та електрифікації с.г. в 1986 р.;
 • спеціаліст І категорії;
 • активний учасник спортивних змагань, що проводяться у коледжі.

Нечай Ярослав Вікторович

 • старший майстер індивідуального навчання по підготовці водіїв категорії "В", "С","С1";
 • закінчив технікум механізації та електрифікації с.г. в 1988 р.;
 • спеціаліст І категорії;
 • ідповідає за проведення технічного огляду автотранспорту.

Прозоровський Мирослав Васильович

 • майстер індивідуального навчання по підготовці водіїв категорії "В", "С","С1";
 • закінчив технікум механізації та електрифікації с.г. в 1982 р.;
 • спеціаліст IІ категорії;
 • роводить ремонт паливної апаратури та гідросистеми всіх автотракторних двигунів.

Чупрун Леонід Романович

 • майстер індивідуального навчання по підготовці водіїв "В", "С","С1";
 • закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я.Галана в 1988 р.;
 • спеціаліст ІІ категорії;
 • в літній період допомагає на полях коледжу.
 вапап

Панчишин Віктор Якович

 • майстер індивідуального навчання по підготовці водіїв "В", "С","С1";
 • закінчив Борщівський радгосп-технікум в 1993р.
Фізичне виховання – важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку студентської молоді й займає чільне місце у структурі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, обов'язкових для всіх ВНЗ України.
Головне завдання фізичного виховання студентської молоді полягає у формуванні засад здорового способу життя та фізичного самовдосконалення, надання студентам теоретичних знань та практичних умінь.
Фізичне виховання в Борщівському агротехнічному коледжі підвищує рівень функціональних можливостей організму, формує свідоме ставлення до рухової активності студентів.
 
Склад циклової комісії:

 

 • Фаринюк П.М. - голова циклової комісії
 • Бачинський В.Б.
 • Ставрук Д.В.
 • Лукіянчук Р.В.
  Головні завдання викладачів предметної комісії:

 

 • залучення студентів коледжу до фізкультурно-спортивної діяльності для творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою гармонійного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії;
 • формування у студентів гуманістичного світогляду, тісно пов’язаного з теоретичними і практичними проблемами фізичної культури;
 • формування у студентів потреби у зміцненні власного здоров’я, здоров’я оточуючих, фізичного вдосконалення засобами і формами фізичного виховання, опанування культури здорового способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя, основ сімейного фізичного виховання;
 • сприяння спортивному вдосконаленню студентів.
   

444

33

 Голова циклової комісії Фізична культура і ЗВ. Фаринюк П.М.                          Викладач фізичної культури і виховання, ЗВ. Ставрук Д.В

 

1122

      Керівник фізичної культури Бачинський В.Б                                                           Викладач фізичної культури і виховання Лукіянчук Р.В.

Коледж має велику спортивну базу з сучасним обладнанням:
 • великий спортивний зал для ігрових видів спорту;
 • тренажерний зал;
 • тенісний зал;
 • борцівський зал;
 • гімнастичний зал;
 • футбольні поля;
 • тренажерне містечко;
 • комплексна площадка для спортивних ігор з штучним покриттям;
 • площадка для гри в пляжний волейбол.
IMG 4302 IMG 4300
В коледжі працюють секції по видам спорту:
волейбол (юнаки);
волейбол (дівчата);
футбол (юнаки);
настільний теніс;
легка атлетика;
кросовий біг
вільна боротьба;
гирьовий спорт.
Багато студентів нашого коледжу є членами збірних команд міста та області з різних видів спорту.
 
Викладачі фізичного виховання проводять відкриті заняття, беруть участь в методичних засіданнях області та району.

132

кухарик

Кухарик Ігор Богданович - голова циклової комісії, викладач електротехнічних дисциплін,
завідувач лабораторії «Електропостачання і електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок»

 • В 1992р закінчив Борщівський радгосп-технікум.
 • В 1995р закінчив Харківський державний технічний університет сільського господарства.
 • В 1998 р. закінчив магістратуру при Подільській державній аграрно-технічні академії.
 • В 1995р розпочав трудову діяльність в навчальному закладі на посаді лаборанта.
крисак

Крисак Ігор Михайлович - завідувач відділення «Електрична інженерія та комерційна діяльність»,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України.


 • В 1990 р. закінчив Кам янець - Подільський сільськогосподарський інститут.
 • В 1996 р. закінчив педагогічний факультет Національного аграрного університету.
 • В 1990р розпочав трудову діяльність в навчальному закладі на посаді викладача.
соловій

Соловій Іван Васильович - викладач, спеціаліст вищої категорії,
завідувач лабораторії «Електротехніки і контрольно-вимірних приладів»

 • В 1988р закінчив Тернопільський технікум радіоелектронного приладобудування
 • В 1997 р закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут де отримав вищу освіту за фахом інженер-педагог.
 • В 1998р розпочав трудову діяльність в навчальному закладі на посаді викладача.
Скочиляс

Скочиляс Олег Романовичвикладач, завідувач лабораторії
«Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування»

 • В 1989 р. закінчив Борщівський радгосп-технікум.
 • В 1996 р навчався в Московському державному агроінженерному університеті, де здобув вищу освіту за фахом інженер-педагог.
 • В 2000 р. розпочав трудову діяльність в навчальному закладі на посаді викладача і працює до цих пір.
ксюха

Твориш Оксана Іванівна – лаборант

 • 2009р. випускниця Борщівського агротехнічнічного коледжу
 • 2016р. розпочала трудову діяльність в навчальному закладі на посаді лаборанта.
ватула

Ватула Ігор Михайлович - викладач, спеціаліст першої категорії

 

 • В 1994 закінчив Борщівський радгосп-технікум.
 • В 1998р закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію.
 • В 1994 р розпочав трудову діяльність на посаді лаборанта
 • В 2002р переведений на посаду викладача спецдисциплін.
Кобилянський

Кобилянський Володимир Франкович - викладач, завідувач лабораторії
«Монтаж, експлуатація, та ремонт електрообладнання»

 • В 2002р закінчив Борщівський агротехнічний коледж.
 • В 2005р закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя де здобув освіту спеціаліста.
 • В 2005р розпочав трудову діяльність на посаді лаборанта, а у 2007р переведений на посаду викладача.
опалко

Опалко Роман Іванович – майстер виробничого навчання

 • В 1970р закінчив Борщівський технікум- механізації і електрифікації сільського господарства.
 • В 1974р розпочав трудову діяльність в навчальному закладі на посаді майстра виробничого навчання , згодом переведений на лаборанта.
 • В 1987р заступник директора по господарській частині.
 • З 1998р по 2000р призначений начальником Борщівського РЕМ, і в цім році переведений на посаду інженер-енергетик в навчальний заклад.
martunjyk

Мартинюк Оксана Володимирівна  – лаборант, спеціаліст II категорії

 • В 2005р закінчила Борщівський агротехнічний коледж.
 • В 2005р закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя де здобула освіту магістра.
 • В 2005р розпочала трудову діяльність на посаді лаборанта.

 

Циклова комісія повинна забезпечити якісну професійну, ділову і моральну підготовку фахівців, яка передбачає:

 

 • прагнення до постійного оновлення своїх знань і умінь, високу мобільність та адаптованість;
 • високий рівень професіоналізму і ефективність виробничої діяльності;
 • уміння працювати в колективі і самостійно;
 • постійну підтримку активної життєвої позиції та високої мотивації праці.

Для досягнення якісної підготовки фахівців з цих напрямків робота циклової комісії спрямована на надання студентам теоретичних знань при вивчені на І ІІ, ІІІ і ІV курсах 18 навчальних дисциплін і виконанні двох курсових робіт, одного курсового проекту та випускної роботи – дипломного проекту.

Закріплення набутих знань, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь, формування і розвиток професійних умінь прийняття самостійних рішень здійснюється при проведенні чотирьох навчальних та двох виробничих практик.

 

Для забезпечення виконання цих завдань і вдосконалення навчального процесу циклова комісія працює над розробкою методичної документації, підтриманням та вдосконаленням матеріально-технічної бази, забезпеченням новітніми інформаційними засобами та технологіями навчання.

Склад циклової комісії:

 

Циклова комісія електротехнічних дисциплін

Проблеми, над якими працює циклова комісія:
 • Підвищення якості знань та покращення відвідування занять студентами;
 • Удосконалення впровадження в навчальний процес інноваційних технологій;
 • Поглиблення впровадження комп’ютерних технологій при вивченні дисциплін електротехнічного циклу;
 • Оновлення матеріальної бази лабораторій.
Основні завдання, над якими працює циклова комісія:

Робота циклової комісії спрямована на те, що фахівець повинен знати:

 • інструкції та керівні матеріали зі спеціальності;
 • будову, принцип дії електричних машин, апаратів, приладів;
 • основи електротехніки і електроніки, методи розрахунку електричних кіл, будову контрольно-вимірювальних приладів, методи технічних і лабораторних вимірювань;
 • стандарти в галузі вимірювань, будову датчиків, підсилювачів та інших елементів автоматики;
 • методи розрахунку електроприводів, освітлення, опромінення, електронагрівних установок;
 • методи вибору електродвигунів, пускозахисної апаратури, засобів автоматики та проводів і кабелів;
 • способи зменшення втрат електроенергії в електроприводах
 • розрахунок і вибір низьковольтних мереж і трансформаторних підстанцій;
 • принципи побудови принципових електричних схем і схем з'єднань;
 • основи теорії автоматичного контролю, керування і регулювання технологічними процесами;
 • схеми автоматизації технологічних процесів у тваринництві і рослинництві, побудову і вибір засобів автоматизації;
 • способи раціонального використання електричної енергії;
 • технологію електромонтажних, експлуатаційних і ремонтних робіт;
 • правила безпеки праці, заходи з охорони навколишнього середовища;
уміти:
 • читати принципові, монтажні схеми і схеми з'єднань;
 • користуватися контрольно-вимірювальними приладами та інструментами;
 • проводити роботи з монтажу внутрішніх проводок, електроприводів, освітлювальних і опромінювальних установок, нагрівальних установок, заземлення (занулення) та виконувати їх випробування;
 • виявляти й усувати несправності електрообладнання в схемах керування, в КВП і засобах автоматики, зв'язку, обчислювальній техніці і ЕОМ, працювати на випробувальних і регулювальних та діагностичних стендах;
 • організовувати ефективну експлуатацію та своєчасний ремонт і технічне обслуговування електрообладнання, засобів автоматики і зв'язку, КВП, обчислювальної техніки, організовувати роботу електротехнічної служби;
 • забезпечувати дотримання правил технічної експлуатації електроустановок, електрообладнання і засобів автоматизації;
 • забезпечувати виконання правил безпеки, життєдіяльності та протипожежного захисту.

Матеріальна база циклової комісії:

Навчальні приміщення, що використовуються для різних типів занять, розташовані в навчально – лабораторному корпусі №2 і по площі займають 750 м2 без урахування коридорів, викладацьких та інших допоміжних приміщень.

 

Навчальна та методична робота викладачів комісії:

 

Викладачі активно працюють під час проведення декади відділення.До заходів слід віднести проведення відкритих виховних годин,відкритих занять, конкурсів кращих знавців дисциплін тощо.

Практичні навики студенти набувають під керівництвом кваліфікованих викладачів – майстрів своєї справи.

На таких заняттях студенти формують практичні основи фахової діяльності, демонструють свої знання та навики і навчаються працювати самостійно.

Конкурс кращий електромонтер проводить викладач Р. І. Опалко.

 
Викладачі циклової комісії активно використовують новітні інформаційні технології, подання відеоінформації під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять. Адже використання наглядних матеріалів дає можливість в стислий термін заняття розкрити проблему, загострити увагу та сформувати теоретичні знання, базуючись на зоровому сприйнятті студентів. В основному викладачі циклової комісії використовують мультимедійний супровід занять та відтворення навчальних відеофільмів і зображень за допомогою DVD носіїв та телевізора.  

 

desnega


Деснега Ірина Костянтинівна

 • голова циклової комісії, завідувач лабораторією «Ботаніка, фізіологія рослин", викладач;
 • закінчила Чернівецький  державний університет в 1988р. отримавши вищу освіту за фахом біолог, викладач-біології та хімії в тому ж році розпочала педагогічну діяльність. З 1993 року працює у Борщівському агротехнічному коледжі, у 1998 році закінчила мігстратуру при Подільській аграрно-технічній академії;
 • викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
 • дисципліни, які викладає: «Біологія», «Фізіологія рослин з основами мікробіології», «Ботаніка».

 

 

 

 

 

 

 

mospan


Моспан Володимир Юхимович

 • завідувач кабінетом «Основи тваринництва і бджільництва, викладач спеціальих дисциплін;
 • закінчив в 1981р. Львівський зооветеринарний інститут , в 1995 році педагогічний факультет НАУ отримавши вищу освіту та кваліфікацію ветлікар- педагог. Педагогічну діяльність розпочав в 1992р.;
 • спеціаліст вищої категорії;
 • дисципліни, які викладає: «Основи тваринництва і бджільництва», «Кормовиробництво» «Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва.

 

 

 

 

 

 


Клюцович Галина Миколаївна

 • викладач спеціальих дисциплін, магістр агрономічних наук, завідувач лабораторією ТВПР;
 • закінчила в 1995 році Кам'янець-Подільський с.г. інститут агрономічний факультет, в 1998 закінчила магістратуру при Подільській аграрно-технічній академії. В 2001р. факультет НАУ, отримавши вищу освіту та кваліфікацію педагог-агроном.
  Розпочала трудову діяльність в коледжі 1996 році ;
 • спеціаліст вищої категорії;
 • дисципліни, які викладає: «Технологія виробництва продукції рослинництва», "Грунтознавство" , "Землеробство" «Плодоовочівництво».

 

 

 

 

 

vusochunska


Височинська Марія Романівна

 • завідувач лабораторією "Хіміко-бактеріологічного аналізу", викладач;
 • закінчила в 1988 р. Чернівецький державний університет, хімічний факультет. В тому ж році розпочала свою педагогічну діяльність на посаді вчителя хімії і біології. З 1995р  працює викладачем  агрохімії та біології в агротехнічному коледжі.
 • спеціаліст першої категорії;

 

 

 

 

 

 

 

ні


Марущак Надія Іванівна

 • викладач спецдисциплін;
 • в 1987 році закінчила Борщівський технікум механізації і електрифікації с.г. Трудову діяльність в навчальному закладі розпочала в 2001 році на посаді лаборанта з пед. навантаженням
 • Закінчила магістратуру в Подільському державному технічному університеті, в інституті « Агротехнологій;
 • спеціаліст I категорії;
 • дисципліни, які викладає:«Основи дослідної справи», «Агрометереологія», «Садово-паркове мистецтво», «Силекція і насінництво» .

 

 

 

 

 kurchyk


Кирчук Галина Володимирівна

 • лаборант КДП;
 • навчається у магістратурі у Подільському аграрно-технічному університеті
Page 1 of 2

em150gerb pdatulnaytntu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

 • map: мапа
 • Tel: 03541 2-15-13, 03541 2-15-52
 • E-mail: 1
 • Post: 48702