Ukrainian English German Italian Polish Spanish

Юрист-консультант коледжу інформує

"Знання законів не врятує від беззаконня"
jyrust        Юрист-консультант
Борщівського агротехнічного коледжу


 
Мотилевич
Оксана Петрівна


 
каб.№223
                   

       

       У своїй діяльності юрист – консульт керується Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України  від 26.11.2008 року № 1040 (із змінами), посадовою інструкцією та іншими нормативно – правовими актами України
       Основним завданням є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог законодавства, інших нормативних актів установи, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів установи в судах.

 
 

 Шановні студенти та відвідувачі сайту!

Ви маєте змогу задати питання юрист-консультанту коледжу -
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Якщо Вас турбує якесь юридичне запитання, то напишіть і відповідь Ви отримаєте на вашу електронну адресу.

Запитання, що надійшли юристу коледжу та відповіді на них
 1. 1.За яких умов може бути відрахований студент з вищого навчального закладу?

Відповідно до статті 46Закону України «Про вищу освіту» підставами для відрахування студента є:

- завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

- власне бажання;

- переведення до іншого навчального закладу;

- невиконання навчального плану;

- порушення умов договору (контракту);

- інші випадки, передбачені законом.

Студент має право на перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми ( за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо ). Таким особам надається академічна відпустка у встановленому порядку.

Студентам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереженням місця навчання та стипендії.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

Необхідно зазначити, що відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах дітей органу виконавчої влади.

 1. 2.Як себе поводити, якщо підкинули наркотики?

Помітивши, що до вашої кишені підклали пакетик, ні в якому випадку не обурюйтесь, а головне - не суньте руку до кишені і не намагайтесь викинути пакетик! Дайте вашим супротивникам зробити свою справу, а потім вимагайте запрошення свідків і вже за їх присутності вимагайте, щоб вам:

1) зістригли нігті;

2) взяли мазок з долонь;

3) взяли мазок з рота.

Все вищевказане повинні опечатати за вашої присутності і відправити на експертизу. Пам'ятайте:поліції буде дуже тяжко пояснити наявність маріхуани у вашій кишені без підтвердження наявності наркотику під нігтями, часточок наркотику на долонях і в роті!

Якщо підкладають не пакетик, а шприц із бурою чи прозорою рідиною, чи щось загорнуте в поліетилен, - ні в якому разі не торкайтесь цього руками!

свідках кажіть, що це провокація і:

1) вимагайте зняття відбитків пальців зі шприца чи поліетиленового пакета;

2) вкажіть, що на Ваших руках немає слідів від уколів і в даний момент на руках немає рукавичок;

3) вимагайте аналізу вашої сечі на аміноконову кислоту;

4) якщо у шприці бура рідина, обов'язково вимагайте аналізу групи крові у Вас і в шприці.

Бувають випадки, коли на шию вам можуть повісити амулет, з якого пізніше при свідках витягнуть героїн. Дії ті ж: не торкайтесь його руками, вимагайте при свідках аналізу вашого поту і поту на амулеті. Головне: вкажіть при свідках, що у вас на руках немає слідів від уколів.


Які заходи впливу застосовують до неповнолітніх за вчинення адміністративного правопорушення?

Адміністративна відповідальність – вид юридичної відповідальності, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративний проступок, певного заходу – адміністративного стягнення.

Підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення (проступок). До винних у вчиненні правопорушення застосовують адміністративні стягнення, передбачені ст.24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП України). Порядок притягнення до адміністративної відповідальності спрощений, що створює умови для його оперативного і економічного використання. Слід звернути увагу на те, що між правопорушником і органом(посадовою особою), який накладає стягнення, відсутні службові відносини, що характерно для дисциплінарної відповідальності.

Суб’єктами адміністративних правопорушень є фізичні особи – громадяни і посадові особи. Серед суб’єктів адміністративних правопорушень вирізняються так звані спеціальні суб’єкти, тобто ті, які мають певні особливості щодо вчинення окремих адміністративних правопорушень або не несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. До них належать, зокрема, неповнолітні.

Згідно ст.13 КпАП України до осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються відповідні заходи впливу. Адміністративна відповідальність неповнолітнього може настати тільки тоді, коли 16 років йому виповнилось саме до моменту вчинення протиправного діяння, а не до вирішення питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

До неповнолітніх віком 16-18 років, які скоїли адміністративні проступки, можуть бути застосовані заходи, передбачені ст.241 КпАП України, а саме:

 • зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим;
 • попередження;
 • догана або сувора догана;
 • передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

Найменш суворим заходом є зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим. Цей захід орган адміністративної юрисдикції застосовує тоді, коли він дійшов висновку, що неповнолітній визнав неправомірність своєї поведінки, суспільну шкоду скоєного діяння і покаявся в ньому. Питання про форму публічного вибачення вирішує орган адміністративної юрисдикції з урахуванням усіх обставин справи і побажань потерпілого.

Попередження – суворіший захід виховного впливу, що полягає в усному оголошенні органом адміністративної юрисдикції офіційного від імені держави осудження неповнолітнього правопорушника і його поведінки, яка виявилась у скоєнні адміністративного проступку.

Догана або сувора догана є заходами, які застосовуються до неповнолітніх правопорушників у разі систематичного невиконання ними встановлених правил поведінки і скоєння правопорушень, що свідчать про формування антисуспільної установки. Догана або сувора догана є жорстокішими заходами, ніж попередження неповнолітнього. Передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх замінюють, складається з накладанням на вказаних осіб органом адміністративної юрисдикції зобов’язання з посиланням виховного впливу на неповнолітнього правопорушника: здійснення культурно – виховних заходів; роз’яснювальної роботи; систематичного контролю поведінки неповнолітнього та інше.

Передання неповнолітнього під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, означає накладання органом адміністративної юрисдикції на відповідний колектив з його (колективу) згоди зобов’язання здійснювати на неповнолітнього виховний вплив і контролювати його поведінку. По суті, це довіра педагогічному або трудовому колективу неповнолітнього, якого вони знають за спільною роботою або навчанням і за поведінку якого беруть на себе зобов’язання. Зауважу також, що скоєння адміністративного проступку неповнолітнім є обставиною, що пом’якшує відповідальність (ст.34 КпАП України). Пояснюється це тим, що неповнолітні загалом не мають стійкої психіки, достатнього життєвого досвіду, не завжди усвідомлюють шкоду від заподіяного, легко піддаються впливу інших осіб, особливо старших за віком, що часто стають організаторами правопорушень.

В яких нормативних актах прописані права та обов’язки студентів БАТК?

Відповідно до Статуту Борщівського агротехнічного коледжу п.3.7.2. та п.3.7.3. Розділу 3.Обсяги цивільної правоздатності коледжу студенти мають такі права та обов’язки.

Право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством України для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою коледжу у визначеному законодавством порядку;
 • участь у пошукових та творчих роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, пред'явлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально - виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту та оздоровлення;
 • участь у виборах і бути обраним до вищого колегіального органу самоврядування коледжу;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • у межах законодавства України брати участь в об’єднаннях громадян;
 • вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених державним стандартом вищої освіти та робочим навчальним планом;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • отримання матеріальної допомоги згідно з законодавством України;
 • захист від будь - яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів коледжу, у визначеному законодавством порядку;
 • канікулярну відпустку, тривалість якої не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу у встановленому законодавством порядку;
 • отримання стипендій, що призначаються юридичними і фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства України;
 • пільговий проїзд у транспорті, а також забезпечення гуртожитком у порядку, що встановлений Кабінетом Міністрів України (для студентів, які навчаються за денною (очною) формою навчання);
 • відстрочку від призову на військову службу до закінчення повного курсу навчання, але не більше як до досягнення 21-літнього віку;
 • отримання інших пільг, передбачених законодавством України.

3.7.3. Студенти коледжу зобов’язані:

 • дотримуватись законодавства України, цього Статуту та Правил трудового внутрішнього розпорядку;
 • виконувати вимоги навчального плану, графіка навчального процесу;
 • систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
 • оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями, українською мовою і знаннями культури, історії та традицій українського народу;
 • відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;
 • вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних, курсових, інших робіт.

Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України. Випускники коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

 

ПОЛОЖННЯ ПРО ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕТЕНЗІЙНО  ПОЗОВНУ РОБОТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВОРИ

 

kam lnay tntu eu

 

Наші координати

Тернопільська обл., Борщівський р-н,        м. Борщів, вул. Грушевського 15

 • map: мапа
 • Tel: 03541 2-15-13, 03541 2-15-52
 • E-mail: 1
 • Post: 48702

Погода

Хмарно

-5°C

Борщів

Хмарно

Вологість: 92%

Вітер: 17.70 km/h